1. Home /
  2. Over ons /
  3. Onafhankelijkheidsverklaring

Onafhankelijkheidsverklaring

De bestuurders van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK en de Raad van Bestuur van KAS BANK N.V. verklaren hiermee, dat naar hun gezamenlijk oordeel voldaan is aan de ten aanzien van onafhankelijkheid van de bestuurders van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK gestelde eisen als bedoeld in (voormalig) bijlage X bij het Fondsenreglement van Euronext Amsterdam N.V., gevestigd te Amsterdam en als opgenomen in artikel 4 lid 2 van de statuten van de Stichting.

Op de website van de Stichting is een overzicht met functies opgenomen, die de bestuurders van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK bekleden of hebben bekleed, voor zover deze van belang zijn in verband met de vervulling van hun taak. Amsterdam, 3 april 2018 Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK Raad van Bestuur KAS BANK N.V.