1. Home /
 2. Nieuws /
 3. Vacatures in Bestuur van de Stichting...

Vacatures in Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK

Bericht aan de certificaathouders van KAS BANK N.V.

20 Apr 2017

Share on  

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK ('Stichting') stelt de certificaathouders van KAS BANK N.V. in kennis van twee vacatures in haar bestuur per 30 juni 2017. Het bestuur stelt de certificaathouders in de gelegenheid aanbevelingen te doen voor de benoeming van twee bestuursleden. Gezocht wordt naar kandidaten die voldoen aan de vastgestelde profielschets. In geval van het uitblijven van geschikte aanbevelingen is het bestuur voornemens mevrouw M.R. van Dongen (1969) te benoemen als nieuw bestuurslid en de heer drs. J.J. Nooitgedagt RA te herbenoemen als bestuurslid van de Stichting.

De eerste vacature in het bestuur ontstaat door het aftreden van de heer H. (Henk) Scheffers RA als bestuurslid van de Stichting per 30 juni 2017. De heer Scheffers heeft zich niet voor herbenoeming beschikbaar gesteld. De heer Scheffers is zeven jaar bestuurslid van de Stichting geweest. De tweede vacature ontstaat doordat de heer Nooitgedagt per 30 juni 2017 volgens rooster aan de beurt is om af te treden als bestuurslid van de Stichting. De heer Nooitgedagt heeft zich voor herbenoeming beschikbaar gesteld. 

Binnen de vastgestelde profielschets wordt gezocht naar kandidaten die bereid zijn de doelstelling van de Stichting onvoorwaardelijk te onderschrijven en in onafhankelijkheid het doel van de Stichting te dienen. Zij moeten financieel/economisch zijn geschoold en affiniteit hebben met KAS BANK als specialistische speler op het gebied van effectendienstverlening. Kandidaten moeten aantoonbare deskundigheid en/of achtergrond bezitten op een of meer van de navolgende gebieden:

 • (Europees/internationaal) ondernemen op een schaal vergelijkbaar met KAS BANK
 • financiële dienstverlening/financieel en bedrijfseconomische deskundigheid
 • wholesale cliëntenbestand
 • human resources en sociale verhoudingen.

Certificaathouders die binnen de vastgestelde profielschets aanbevelingen aan het bestuur willen doen, worden uitgenodigd uiterlijk op 1 juni 2017 schriftelijk en gemotiveerd bericht te sturen aan het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK, t.a.v. Mr. M.G.F.M.V. Janssen, Nieuwezijds Voorburgwal 225, 1012 RL Amsterdam, of via michiel.janssen@kasbank.com. Als richtsnoer voor de aanbevelingen geldt de profielschets van de Stichting, die hier op deze website van de Stichting beschikbaar is.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het aanbevelingsrecht is het bestuur voornemens mevrouw Van Dongen te benoemen en de heer Nooitgedagt te herbenoemen als bestuursleden van de Stichting, beiden met ingang van 1 juli 2017 en beiden voor een periode van vier jaar. Beide kandidaten voldoen naar de mening van het bestuur bij uitstek aan de eisen die aan deze functie worden gesteld en aan de hiervoor genoemde profielschets. Beide kandidaten voldoen ook aan de eisen van onafhankelijkheid, zoals in de statuten van de Stichting bepaald. Hieronder treft u een overzicht van de functies van de kandidaat aan. 

Mevrouw M.R. van Dongen

Voormalige hoofdfunctie:

 • Chief Financial Officer Divisie Zorg bij Achmea/Eureko
 • Diverse directiefuncties Delta Lloyd N.V.

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen VIVAT Verzekeringen
 • Lid Raad van Commissarissen PGGM
 • Lid Raad van Commissarissen Optiver
 • Lid Raad van Commissarissen CB (voorheen Centraal Boekhuis)

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1969


Drs. J.J. Nooitgedagt RA

Voormalige hoofdfuncties:

 • Chief Financial Officer en Lid Raad van Bestuur van Aegon N.V.
 • Managing partner bij Ernst & Young Nederland en België
 • Bestuurslid Duisenberg School of Finance

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Rabobank
 • Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van BNG Bank N.V.
 • Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van TMG N.V.
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Robeco N.V.
 • Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro
 • Voorzitter VEUO
 • Voorzitter Stichting Nyenrode
 • Bestuurslid van de Fiep Westendorp Foundation
 • Bestuursvoorzitter a.i. van Holland Financial Centre
 • Lid Commissie Financiële Verslaglegging en Accountancy AFM
 • Lid Auditcommissie Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Lid commissies Governance, Risk & Compliance en Ethiek commissie NBA

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1953


Amsterdam, 20 april 2017 

Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK

Stay connected, we keep you up-to-date