1. Home /
 2. Nieuws /
 3. Vacature in Bestuur van de Stichting...

Vacature in Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK

Bericht aan de certificaathouders van KAS BANK N.V.

26 Feb 2015

Share on  

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK ('Stichting') stelt de certificaathouders van KAS BANK N.V. in kennis van een vacature in haar bestuur per 30 juni 2015. Het bestuur stelt de certificaathouders in de gelegenheid aanbevelingen te doen voor de benoeming van een nieuw bestuurslid. Gezocht wordt naar een kandidaat die voldoet aan de vastgestelde profielschets. In geval van het uitblijven van een geschikte aanbeveling is het bestuur voornemens de heer drs. J.C.M. (Jan) van Rutte te benoemen als bestuurslid. 

De vacature in het bestuur ontstaat door het aftreden van de heer H. (Hans) Zwarts als bestuurslid van de Stichting. De heer Zwarts heeft zich niet voor herbenoeming beschikbaar gesteld. De heer Zwarts is bijna tien jaar bestuurslid en voorzitter van de Stichting geweest. 

Binnen de vastgestelde profielschets wordt gezocht naar een kandidaat die bereid is de doelstelling van de Stichting onvoorwaardelijk te onderschrijven en in onafhankelijkheid het doel van de Stichting te dienen. De kandidaat moet financieel/economisch zijn geschoold en affiniteit hebben met KAS BANK als specialistische speler op het gebied van effectendienstverlening. De kandidaat moet aantoonbare deskundigheid en/of achtergrond bezitten op een of meer van de navolgende gebieden:

 • (Europees/internationaal) ondernemen op een schaal vergelijkbaar met KAS BANK
 • financiële dienstverlening/financieel en bedrijfseconomische deskundigheid
 • wholesale cliëntenbestand
 • human resources en sociale verhoudingen.

Certificaathouders die binnen de vastgestelde profielschets aanbevelingen aan het bestuur willen doen, worden uitgenodigd uiterlijk 6 april 2015 schriftelijk en gemotiveerd bericht te sturen aan het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK, t.a.v. Mr. M.G.F.M.V. Janssen, Nieuwezijds Voorburgwal 225, 1012 RL Amsterdam, of via michiel.janssen@kasbank.com . Als richtsnoer voor de aanbevelingen geldt de profielschets van de Stichting, die op de website van de Stichting beschikbaar is (http://stichtingadministratiekantoor.kasbank.com).

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het aanbevelingsrecht is het bestuur voornemens de heer J. van Rutte te benoemen als bestuurslid van de Stichting met ingang van 1 juli 2015 en voor een periode van vier jaar. De kandidaat voldoet naar de mening van het bestuur bij uitstek aan de eisen die aan deze functie worden gesteld en aan de hiervoor genoemde profielschets. De kandidaat voldoet ook aan de eisen van onafhankelijkheid, zoals in de statuten van de Stichting bepaald. Op de volgende pagina treft u een overzicht van de functies van de kandidaat aan. 

Drs. J.C.M. (Jan) van Rutte

 • Voormalig vicevoorzitter Raad van Bestuur en CFO van ABN AMRO Group N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen SNS Reaal N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen ORMIT Holding B.V
 • Lid Raad van Toezicht Koninklijke Schouwburg Den Haag
 • Bestuurslid ABN AMRO Foundation

Nationaliteit: Nederlandse 
Geboortejaar: 1950

Amsterdam, 26 februari 2015

Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK

Stay connected, we keep you up-to-date