1. Home /
 2. Nieuws /
 3. Vacature in Bestuur van de Stichting...

Vacature in Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK

Bericht aan de certificaathouders van KAS BANK N.V. (aangepast)

05 Apr 2013

Share on  

Vlak na de publicatie van onderstaand bericht ontvingen wij het droevige bericht van het plotselinge overlijden van de heer drs. A. Baan, bestuurslid en voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK. Het bestuur van de Stichting is voornemens de heer Nooitgedagt met ingang van 18 mei a.s. te benoemen als bestuurslid van de Stichting voor de periode die de heer Baan nog te vervullen had, zijnde tot en met 30 juni 2013, en de heer Nooitgedagt vervolgens te herbenoemen conform het voorstel en onder de voorwaarden als in dit bericht opgenomen.

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK ('Stichting') stelt de certificaathouders van KAS BANK N.V. in kennis van twee vacatures in haar bestuur per 30 juni 2013. Het bestuur stelt de certificaathouders in de gelegenheid aanbevelingen te doen voor de benoeming van twee bestuursleden. Gezocht wordt naar kandidaten die voldoen aan de vastgestelde profielschets. In geval van het uitblijven van geschikte aanbevelingen is het bestuur voornemens de heer drs. J. Nooitgedagt RA te benoemen en de heer H. Scheffers RA te herbenoemen als bestuurslid. 

De eerste vacature in het bestuur ontstaat door het aftreden van de heer drs. A. Baan als bestuurslid van de Stichting. De heer Baan heeft zich niet voor herbenoeming beschikbaar gesteld wegens het bereiken van de maximale termijn van 12 jaar. De tweede vacature ontstaat doordat de heer Scheffers per 30 juni 2013 volgens rooster aan de beurt is om af te treden als bestuurslid van de Stichting. De heer Scheffers heeft zich voor herbenoeming beschikbaar gesteld.

Binnen de vastgestelde profielschets wordt gezocht naar kandidaten die bereid zijn de doelstelling van de Stichting onvoorwaardelijk te onderschrijven en in onafhankelijkheid het doel van de Stichting te dienen. Zij moeten financieel/economisch zijn geschoold en affiniteit hebben met KAS BANK als specialistische speler op het gebied van effectendienstverlening. Kandidaten moet aantoonbare deskundigheid en/of achtergrond bezitten op een of meer van de navolgende gebieden:

 • (Europees/internationaal) ondernemen op een schaal vergelijkbaar met KAS BANK;
 • financiële dienstverlening/financieel en bedrijfseconomische deskundigheid;
 • wholesale cliëntenbestand;
 • human resources en sociale verhoudingen.

Certificaathouders die binnen de vastgestelde profielschets aanbevelingen aan het bestuur willen doen, worden uitgenodigd uiterlijk 17 mei as. schriftelijk en gemotiveerd bericht te sturen aan het bestuur van de Stichting, t.a.v. Mr. M.G.F.M.V. Janssen, Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam, of via michiel.janssen@kasbank.com. Als richtsnoer voor de aanbevelingen geldt de profielschets van de Stichting, die op de website van de Stichting beschikbaar is (http://stichtingadministratiekantoor.kasbank.com).

Indien geen gebruik gemaakt wordt van het aanbevelingsrecht is het bestuur voornemens de heer Nooitgedagt te benoemen en de heer Scheffers te herbenoemen als bestuursleden van de Stichting met ingang van 1 juli 2013 en voor een periode van vier jaar. Beide kandidaten voldoen naar de mening van het bestuur bij uitstek aan de eisen die aan deze functie worden gesteld en aan de hiervoor genoemde profielschets. Beide kandidaten voldoen ook aan de eisen van onafhankelijkheid, zoals in de statuten van de Stichting bepaald. Hieronder treft u een overzicht van de functies van de kandidaten aan. 

Drs. J.J. Nooitgedagt RA 

 • CFO en lid van de Raad van Bestuur van Aegon N.V. 
 • Voormalig managing partner bij Ernst & Young 
 • Lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank N.V. 
 • Voorzitter a.i. van Holland Financial Centre 
 • Bestuurslid VEUO 
 • Bestuurslid van de Duisenburg School of Finance 
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Nyenrode 

Nationaliteit: Nederlandse 
Geboortejaar: 1953 

H. Scheffers RA 


Eerste benoeming: 1 juli 2010 
Lopende benoemingstermijn: 2013 

 • oud lid Raad van Bestuur Lease Plan Corp. 
 • oud lid Directie SHV Holding N.V. 
 • voorzitter Raad van Commissarissen Aalberts Industries N.V. 
 • vice voorzitter Raad van Commissarissen en lid Audit Committee Koninklijke BAM Groep 
 • vice voorzitter Raad van Commissarissen Flint Holding N.V. 
 • lid Raad van Commissarissen en voorzitter Audit committee Koninklijke Friesland Campina
 • voorzitter Investeringscommissie NPM Capital N.V. 

Nationaliteit: Nederlandse 
Geboortejaar: 1948 

Amsterdam, 5 april 2013 
Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK Oorspronkelijk bericht: 5 april 2013: Bericht aan certificaathouders
Vacature in Bestuur Administratiekantoor KAS BANK

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK ('Stichting') stelt de certificaathouders van KAS BANK N.V. in kennis van twee vacatures in haar bestuur per 30 juni 2013. Het bestuur stelt de certificaathouders in de gelegenheid aanbevelingen te doen voor de benoeming van twee bestuursleden. Gezocht wordt naar kandidaten die voldoen aan de vastgestelde profielschets. In geval van het uitblijven van geschikte aanbevelingen is het bestuur voornemens de heer drs. J. Nooitgedagt RA te benoemen en de heer H. Scheffers RA te herbenoemen als bestuurslid. 
De eerste vacature in het bestuur ontstaat door het aftreden van de heer drs. A. Baan als bestuurslid van de Stichting. De heer Baan heeft zich niet voor herbenoeming beschikbaar gesteld wegens het bereiken van de maximale termijn van 12 jaar. De tweede vacature ontstaat doordat de heer Scheffers per 30 juni 2013 volgens rooster aan de beurt is om af te treden als bestuurslid van de Stichting. De heer Scheffers heeft zich voor herbenoeming beschikbaar gesteld. 

Binnen de vastgestelde profielschets wordt gezocht naar kandidaten die bereid zijn de doelstelling van de Stichting onvoorwaardelijk te onderschrijven en in onafhankelijkheid het doel van de Stichting te dienen. Zij moeten financieel/economisch zijn geschoold en affiniteit hebben met KAS BANK als specialistische speler op het gebied van effectendienstverlening. Kandidaten moet aantoonbare deskundigheid en/of achtergrond bezitten op een of meer van de navolgende gebieden: 

 • (Europees/internationaal) ondernemen op een schaal vergelijkbaar met KAS BANK; 
 • financiële dienstverlening/financieel en bedrijfseconomische deskundigheid; 
 • wholesale cliëntenbestand; 
 • human resources en sociale verhoudingen. 

Certificaathouders die binnen de vastgestelde profielschets aanbevelingen aan het bestuur willen doen, worden uitgenodigd uiterlijk 17 mei as. schriftelijk en gemotiveerd bericht te sturen aan het bestuur van de Stichting, t.a.v. Mr. M.G.F.M.V. Janssen, Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam, of via michiel.janssen@kasbank.com. Als richtsnoer voor de aanbevelingen geldt de profielschets van de Stichting, die op de website van de Stichting beschikbaar is (http://stichtingadministratiekantoor.kasbank.com). 

Indien geen gebruik gemaakt wordt van het aanbevelingsrecht is het bestuur voornemens de heer Nooitgedagt te benoemen en de heer Scheffers te herbenoemen als bestuursleden van de Stichting met ingang van 1 juli 2013 en voor een periode van vier jaar. Beide kandidaten voldoen naar de mening van het bestuur bij uitstek aan de eisen die aan deze functie worden gesteld en aan de hiervoor genoemde profielschets. Beide kandidaten voldoen ook aan de eisen van onafhankelijkheid, zoals in de statuten van de Stichting bepaald. Hieronder treft u een overzicht van de functies van de kandidaten aan. 


Drs. J.J. Nooitgedagt RA 

 • CFO en lid van de Raad van Bestuur van Aegon N.V. 
 • Voormalig managing partner bij Ernst & Young 
 • Lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank N.V. 
 • Voorzitter a.i. van Holland Financial Centre 
 • Bestuurslid VEUO 
 • Bestuurslid van de Duisenburg School of Finance 
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Nyenrode 

Nationaliteit: Nederlandse 
Geboortejaar: 1953 

H. Scheffers RA 

Eerste benoeming: 1 juli 2010 
Lopende benoemingstermijn: 2013 

 • oud lid Raad van Bestuur Lease Plan Corp. 
 • oud lid Directie SHV Holding N.V. 
 • voorzitter Raad van Commissarissen Aalberts Industries N.V. 
 • vice voorzitter Raad van Commissarissen en lid Audit Committee Koninklijke BAM Groep 
 • vice voorzitter Raad van Commissarissen Flint Holding N.V. 
 • lid Raad van Commissarissen en voorzitter Audit committee Koninklijke Friesland Campina
 • voorzitter Investeringscommissie NPM Capital N.V. 

Nationaliteit: Nederlandse 
Geboortejaar: 1948 Amsterdam, 5 april 2013 
Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK 

Stay connected, we keep you up-to-date