1. Home /
 2. Nieuws /
 3. Vacature in Bestuur van de Stichting...

Vacature in Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK

Bericht aan de certificaathouders van KAS BANK N.V.

30 Mar 2012

Share on  

Vacature in Bestuur Administratiekantoor KAS BANK
Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK ('Stichting') stelt de certificaathouders van KAS BANK N.V. in kennis van de vacature in haar bestuur per 30 juni 2012. Het bestuur stelt de certificaathouders in de gelegenheid een aanbeveling te doen voor de benoeming van een bestuurslid. Er wordt gezocht naar een kandidaat die voldoet aan de vastgestelde profielschets. In geval van het uitblijven van een geschikte aanbeveling is het bestuur voornemens de heer H. Zwarts te herbenoemen als bestuurslid.

De vacature in het bestuur ontstaat doordat de heer H. Zwarts per 30 juni 2012 volgens rooster aan de beurt is om af te treden als bestuurslid van de Stichting. De heer Zwarts is sedert 2005 bestuurslid van de Stichting. De heer Zwarts heeft zich voor herbenoeming beschikbaar gesteld.

Binnen de vastgestelde profielschets wordt gezocht naar een kandidaat die bereid is de doelstelling van de Stichting onvoorwaardelijk te onderschrijven en in onafhankelijkheid het doel van de Stichting te dienen. Hij moet financieel/economisch zijn geschoold en affiniteit hebben met KAS BANK als specialistische speler op het gebied van effectendienstverlening. De kandidaat moet aantoonbare deskundigheid en/of achtergrond bezitten op een of meer van de navolgende gebieden:

 • (Europees/internationaal) ondernemen op een schaal vergelijkbaar met KAS BANK;
 • financiële dienstverlening/financieel en bedrijfseconomische deskundigheid;
 • institutionele beleggers en financiële instellingen;
 • human resources en sociale verhoudingen.

Certificaathouders die binnen de vastgestelde profielschets een aanbeveling aan het bestuur willen doen, worden uitgenodigd uiterlijk 11 mei as. schriftelijk en gemotiveerd bericht te sturen aan het bestuur van de Stichting, t.a.v. Mr. M.G.F.M.V. Janssen, Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam, of via michiel.janssen@kasbank.com. Als richtsnoer voor de aanbevelingen geldt de profielschets van de Stichting, die op de website van de Stichting beschikbaar is. 

Indien geen gebruik gemaakt wordt van het aanbevelingsrecht is het bestuur voornemens de heer Zwarts te herbenoemen als bestuurslid van de Stichting met ingang van 1 juli 2012 en voor een periode van drie jaar. De heer Zwarts voldoet naar de mening van het bestuur bij uitstek aan de eisen die aan deze functie worden gesteld en aan de hiervoor genoemde profielschets. De heer Zwarts voldoet ook aan de eisen van onafhankelijkheid, zoals in de statuten van de Stichting bepaald. Hieronder treft u een overzicht van de functies van de heer Zwarts aan. 

H. Zwarts
Eerste benoeming: 2005
Lopende benoemingstermijn: 2012
Voormalige hoofdfuncties:

 • oud-voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam
 • oud-president-directeur Randstad N.V.
 • oud-bestuurslid van ING verantwoordelijk voor ING Bank in Nederland, ING lease en RVS en voor circa 80 corporate relaties

Nevenfuncties:

 • voorzitter Raad van Commissarissen B&A B.V.
 • voorzitter bestuur Stichting DHV
 • lid Raad van Commissarissen Arena Amsterdam N.V.
 • bestuurslid Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest
 • bestuurslid Stichting Bescherming KPN
 • voorzitter Dutch Trade Board
 • voorzitter Curatorium Post Master Controllers Opleiding NIVRA-Nyenrode
 • voorzitter Stichting Walter Maas Huis

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1940

Amsterdam, 30 maart 2012
Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK 

Stay connected, we keep you up-to-date