1. Home /
  2. Nieuws /
  3. Wijziging statuten en administratievoorwaarden...

Wijziging statuten en administratievoorwaarden

30 Nov 2011

Share on  

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK (de Stichting) deelt mee dat bij notariƫle akte d.d. 30 september 2011, verleden voor mevrouw mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam, de statuten en administratievoorwaarden van de Stichting zijn gewijzigd. De wijzigingen hebben m.n. betrekking op de omzetting van certificaten aan toonder (CF-stukken) in certificaten op naam (omzettingsdatum 30 september 2011) en zijn een gevolg van een wijziging van de Wet giraal effectenverkeer (Wge). De aanpassingen zijn technisch van aard en zien voornamelijk op de doorhaling van verwijzingen naar toonderstukken. Dit heeft geen gevolgen voor de handel in (certificaten van) aandelen KAS BANK. De gewijzigde statuten en administratievoorwaarden liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Stichting, Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam en zijn eveneens beschikbaar op www.stichtingadministratiekantoor.kasbank.com.

Amsterdam, 30 september 2011
Bestuur Stichting Administratiekantoor KAS BANK