1. Home /
 2. Nieuws /
 3. Vacature in Bestuur van de Stichting...

Vacature in Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK

Bericht aan de certificaathouders van KAS BANK N.V.

08 Apr 2011

Share on  

Vacature in Bestuur Administratiekantoor KAS BANK
Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK ('Stichting') stelt de certificaathouders van KAS BANK N.V. in kennis van de vacature in haar bestuur per 30 juni 2011. Het bestuur stelt de certificaathouders in de gelegenheid een aanbeveling te doen voor de benoeming van een bestuurslid. Er wordt gezocht naar een kandidaat die voldoet aan de hierna genoemde profielschets. In geval van het uitblijven van een geschikte aanbeveling is het bestuur voornemens de heer drs. A. Baan te herbenoemen als bestuurslid. 

De vacature in het bestuur ontstaat doordat de heer drs. A. Baan per 30 juni 2011 volgens rooster aan de beurt is om af te treden als bestuurslid van de Stichting. De heer Baan is sedert 2001 bestuurslid en sedert 2003 voorzitter van de Stichting. De heer Baan heeft zich voor herbenoeming beschikbaar gesteld voor een periode van twee jaar, tot 2013. In 2013 heeft de heer Baan de maximale zittingsduur van 12 jaar bereikt. 

Binnen de vastgestelde profielschets wordt gezocht naar een kandidaat die bereid is de doelstelling van de Stichting onvoorwaardelijk te onderschrijven en in onafhankelijkheid het doel van de Stichting te dienen. Hij moet financieel/economisch zijn geschoold en affiniteit hebben met KAS BANK als specialistische speler op het gebied van effectendienstverlening. De kandidaat moet aantoonbare deskundigheid en/of achtergrond bezitten op een of meer van de navolgende gebieden:

 • (Europees/internationaal) ondernemen op een schaal vergelijkbaar met KAS BANK;
 • financiële dienstverlening/financieel en bedrijfseconomische deskundigheid;
 • institutionele beleggers en financiële instellingen;
 • human resources en sociale verhoudingen.

Certificaathouders die binnen de vastgestelde profielschets een aanbeveling aan het bestuur willen doen, worden uitgenodigd uiterlijk 20 mei as. schriftelijk en gemotiveerd bericht te sturen aan het bestuur van de Stichting, t.a.v. Mr. M.G.F.M.V. Janssen, Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam, of via michiel.janssen@kasbank.com. Als richtsnoer voor de aanbevelingen geldt de profielschets van de Stichting, die op de website van de Stichting beschikbaar is. 

Indien geen gebruik gemaakt wordt van het aanbevelingsrecht is het bestuur voornemens de heer Baan te herbenoemen als bestuurslid van de Stichting met ingang van 1 juli 2011 en voor een periode van twee jaar. De heer Baan voldoet naar de mening van het bestuur bij uitstek aan de eisen die aan deze functie worden gesteld en aan de hiervoor genoemde profielschets. De heer Baan voldoet ook aan de eisen van onafhankelijkheid, zoals in de statuten van de Stichting bepaald. Hieronder treft u een overzicht van de functies van de heer Baan aan. 

Drs. A Baan
Eerste benoeming: 1 juli 2001
Lopende benoemingstermijn: 2011

Voormalige hoofdfuncties: 

 • Executive Vice President Royal Philips Electronics en member Board of Management 
 • Voorzitter Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten 

Nevenfuncties:

 • Chairman Dockwise Ltd 
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Wolters Kluwer N.V. 
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. 
 • Lid Raad van Commissarissen Imtech en OCE N.V. 
 • Lid Raad van Toezicht Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam 
 • Voorzitter Stichting Resocialisatie & Begeleiding Criminele Jongeren Amsterdam 
 • Adviseur Warburg Pincus private equity Group

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1942

Amsterdam, 8 april 2011
Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK 

Stay connected, we keep you up-to-date