1. Home /
 2. Nieuws /
 3. Vacature in Bestuur van de Stichting...

Vacature in Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK

Bericht aan de certificaathouders van KAS BANK N.V.

09 Apr 2010

Share on  

Vacature in Bestuur Administratiekantoor KAS BANK
Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK ('Stichting') stelt de certificaathouders van KAS BANK N.V. in kennis van de vacature in haar bestuur, die ontstaat door het vertrek van de heer drs. Chr.H. Tesselhoff per 30 juni 2010. Het bestuur stelt de certificaathouders in de gelegenheid een aanbeveling te doen voor de benoeming van een nieuw bestuurslid. Er wordt gezocht naar een kandidaat die voldoet aan de hierna genoemde profielschets. In geval van het uitblijven van een geschikte aanbeveling is het bestuur voornemens de heer H. Scheffers RA te benoemen als nieuw bestuurslid. 

De heer Tesselhoff (1940) is sedert 2003 bestuurslid van de Stichting. De heer Tesselhoff is volgens rooster aan de beurt om af te treden. Hij heeft zich niet beschikbaar gesteld voor herbenoeming. 

Binnen de vastgestelde profielschets wordt gezocht naar een kandidaat die bereid is de doelstelling van de Stichting onvoorwaardelijk te onderschrijven en in onafhankelijkheid het doel van de Stichting te dienen. Hij moet financieel/economisch zijn geschoold en affiniteit hebben met KAS BANK als specialistische speler op het gebied van effectendienstverlening. De kandidaat moet aantoonbare deskundigheid en/of achtergrond bezitten op een of meer van de navolgende gebieden:

 • (Europees/internationaal) ondernemen op een schaal vergelijkbaar met KAS BANK
 • financiële dienstverlening/financieel en bedrijfseconomische deskundigheid
 • institutionele beleggers en financiële instellingen
 • human resources en sociale verhoudingen.


Certificaathouders die binnen de vastgestelde profielschets een aanbeveling aan het bestuur willen doen, worden uitgenodigd uiterlijk 14 mei as. schriftelijk en gemotiveerd bericht te sturen aan het bestuur van de Stichting, Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam, of via michiel.janssen@kasbank.com. Als richtsnoer voor de aanbevelingen geldt de profielschets van de Stichting, die op de website van de Stichting beschikbaar is.

Indien geen gebruik gemaakt wordt van het aanbevelingsrecht is het bestuur voornemens de heer H. Scheffers RA te benoemen als bestuurslid van de Stichting met ingang van 1 juli 2010 en voor een periode van drie jaar ter vervulling van de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Tesselhoff. De heer Scheffers voldoet naar de mening van het bestuur bij uitstek aan de eisen die aan deze functie worden gesteld en aan de hierna genoemde profielschets. De heer Scheffers voldoet ook aan de eisen van onafhankelijkheid, zoals in de statuten van de Stichting bepaald. Hieronder treft u een overzicht van de functies van de heer Scheffers aan.

H. Scheffers RA

Beroep/huidige hoofdfunctie: geen

Voormalige hoofdfunctie: Lid van de Directie van SHV Holding N.V.
Nevenfuncties:

 • voorzitter Raad van Commissarissen Aalberts Industries N.V.
 • vice voorzitter Raad van Commissarissen Flint Holding N.V.
 • lid Raad van Commissarissen en voorzitter Auditcommittee Koninklijke Friesland Campina
 • lid Raad van Commissarissen en voorzitter Auditcommittee Wolters Kluwer N.V.
 • lid investeringscommissie NPM Capital N.V.
 • Lid Raad van Advies made in Scotland. 

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1948

Amsterdam, 9 april 2010

Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK

Stay connected, we keep you up-to-date