1. Home /
  2. Trending Topics /
  3. IORP II

IORP II

Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP II) is de nieuwe richtlijn voor pensioenfondsen. Uiterlijk 13 januari 2019 zal deze richtlijn in de Nederlandse wet in werking treden. Dit jaar worden pensioeninstellingen geacht de nodige voorbereidingen te treffen.

Deel op  

In welke sector bent u geïnteresseerd?

Wat is IORP II?

IORP II is een Europese richtlijn voor pensioenfondsen en premie-pensioeninstellingen. IORP II is een opvolging op de in 2003 geïmplementeerde IORP. Het doel van de nieuwe richtlijn is om grensoverschrijdende activiteiten verder te stimuleren, risico-gebaseerd toezicht te bevorderen en het bestuur en de transparantie van pensioenfondsen te verbeteren.

Deze richtlijn stelt onder andere nieuwe eisen aan de governance van pensioenfondsen en vereist dat fondsen rapporteren over de wijze waarop de (environmental, social and governance) ESG factoren worden geïntegreerd in de beleggingscyclus. Ook voor de communicatie door pensioenfondsen heeft IORP II nieuwe richtlijnen en gedetailleerde voorschriften. Meer weten over de eisen van IORP II en de impact op uw fonds?

Pol de Jaeger

Meer weten over IORP II?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293