1. Home /
 2. Privacy and Cookie Policy

Privacy and Cookie Policy

In ons Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens KAS BANK verzamelt en verwerkt. Wij kunnen dit Privacy Statement wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Wij adviseren u daarom om bij elk bezoek aan onze website dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Ons Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 8 maart 2016.

KAS BANK verwerkt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en houdt zich aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens voor Financiële Instellingen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor vooraf vastgestelde doeleinden.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee KAS BANK u als persoon kan identificeren. Zoals uw naam en adres maar ook het IP-adres van uw computer.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

KAS BANK is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacy Statement.Wij gaan dan ook zorgvuldig om met uw gegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving.

Op welke website is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle sites binnen de domeinen kasbank.com en www.kasbank.nl. Deze website wordt beheerd door KAS BANK N.V. Wanneer in dit Privacy Statement gesproken wordt over de website(s) wordt hiermee gedoeld op alle sites binnen de bovengenoemde domeinen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de websites van KAS BANK en niet op websites van derden die via de websites van KAS BANK kunnen worden bezocht.

Beveiliging

KAS BANK neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens verkregen via de website tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@kasbank.com.

Welke gegevens verwerkt KAS BANK bij bezoek aan haar websites?

Ter verbetering van de functionaliteiten van de websites van KAS BANK, gebruikt KAS BANK een aantal technische gegevens, zoals het type browser, de browsertaal en het IP-adres van de door u gebruikte computer. KAS BANK gebruikt hiervoor cookies. Voor meer informatie over cookies, zie de alinea ‘Gebruik van cookies’. Met behulp van deze gegevens verbetert KAS BANK onder andere het gebruiksgemak.

Als u als bezoeker op de websites van KAS BANK uw gegevens invult, dan verzamelt KAS BANK deze informatie zodat wij u kunnen identificeren en in sommige gevallen contact met u kunnen opnemen.

Welke persoonsgegevens verwerkt KAS BANK bij het aanbieden van haar diensten?

Indien u als klant van KAS BANK toegang heeft tot uw rekening(en) via internet, dan verwerken wij uw e-mailadres, rekeningnummer en telefoonnummer. Voor de identificatie van klanten worden naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres gebruikt.

Waarvoor gebruikt KAS BANK de gegevens?

KAS BANK verzamelt informatie van bezoekers van de websites van KAS BANK onder andere voor:

 • het kunnen verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering;
 • het kunnen aanbieden van informatie over (nieuwe) producten, diensten en informatie over onze onderneming;
 • het kunnen optimaliseren van het functioneren van de websites;
 • het kunnen treffen van maatregelen voor de beveiliging van de websites.

Daarnaast verwerkt KAS BANK persoonsgegevens van haar klanten voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van de dienstverlening aan u als klant, waaronder het administreren van uw rekening(en);
 • verzenden van onze nieuwsbrief;
 • contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om goederen en diensten aan u te leveren;
 • om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Indien u persoonsgegevens van een ander dan uzelf met ons deelt, dan bent u ervoor verantwoordelijk om de betrokkene(n) daarover te informeren en indien nodig de benodigde toestemming daarvoor te verkrijgen voordat u deze persoonsgegevens met ons deelt.

KAS BANK bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gebruik van cookies

De websites van KAS BANK maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u een van onze websites bezoekt. Een cookie slaat informatie op over uw website bezoek, zoals welke pagina’s zijn bezocht en de gemiddelde tijd van het bezoek aan de websites. Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. U kunt dan mogelijk niet optimaal gebruik maken van onze websites.
 
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies:

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om de dienstverlening via de websites gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken. Cookies slaan bepaalde gebruikersvoorkeuren op. Dit maakt het mogelijk voor KAS BANK gedragspatronen van bezoekers te verzamelen. Dit met als doel onze websites te verbeteren, correct te laten werken en om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de websites.

Analytische cookies 
Analytische cookies bevatten anonieme data en zijn weer onder te verdelen in:

 1. Sessie cookies: met deze cookie houdt KAS BANK bij welke webpagina's u bezoekt en welke opties u gebruikt. Deze cookie wordt slechts bewaard voor de duur van uw internetbezoek. Als u uw internetbrowser afsluit, wordt de sessie beëindigd en de cookie verwijderd;
 2. Permanente cookies: met een permanente cookie kan KAS BANK u bij een volgend bezoek herkennen. Een permanente cookie wordt langer dan een sessie bewaard en kunt u zelf verwijderen van de device waarmee u KAS BANK’s website heeft bezocht.

Gegevens inzien

Indien u een overzicht wenst van de gegevens die wij van u verwerken, kunt een verzoek tot inzage sturen aan:

KAS BANK N.V. 
Afdeling Marketing en Communicatie 
Postbus 24001 
1000 DB Amsterdam

Om u te kunnen identificeren vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Als uw gegevens niet kloppen kunt u ons vragen deze gegevens aan te passen.

Eventuele vragen over de inhoud van dit Privacy Statement kunt u per e-mail richten aan de afdeling Marketing en Communicatie: contact@kasbank.com.