1. Home /
  2. Over ons /
  3. Profiel /
  4. Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur wordt gevormd door Sikko van Katwijk, Jaap Witteveen en Mark Stoffels. Zij vertellen graag wat hen motiveert en inspireert.

Sikko van Katwijk

Sikko van Katwijk

Voorzitter Raad van Bestuur

Sikko van Katwijk (1963) is sinds 1 juli 2009 lid van de Raad van Bestuur. Op 9 september 2015 is hij benoemd als voorzitter (CEO). Sikko is primair verantwoordelijk voor Corporate & Commercial Development, Treasury, Internal Audit en onze UK & German Branch.

Voor mij staat de klant centraal bij alles wat wij doen. Zelf richt ik mij vooral op het verder versterken en verbreden van ons klantenbestand en onze rol als innovatieve ‘pure player’ in de Europese effectenindustrie.”

Sikko studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en aan de Indiana University in Bloomington (USA). Verder volgde hij diverse opleidingen in binnen- en buitenland op het gebied van securities services. Zijn belangrijkste nevenfunctie is het lidmaatschap van de International Advisory Board van de Universiteit van Maastricht.

Mark Stoffels

Mark Stoffels

Lid Raad van Bestuur - Chief Financial & Risk Officer

Mark Stoffels (1972) is op 1 februari 2016 voor een termijn van vier jaar benoemd als lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial & Risk Officer (CFRO). Als CFRO is Mark verantwoordelijk voor Finance, Risk, Compliance en KAS Trust.

De enige constante in de financiële sector is verandering. De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Onze klanten worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving en veranderende behoeftes van marktpartijen. Wij ondersteunen hen om compliant te zijn en te blijven met wet- en regelgeving en de markt. Dat vraagt om een organisatie die ook zichzelf voortdurend aanpast aan veranderende omstandigheden, vanuit een duidelijke visie op de markt.

Mark heeft sinds 2001 verschillende (senior) managementfuncties vervuld binnen de bank, o.a. bij de Interne Accountantsdienst en Finance & Control. Daarnaast adviseerde hij op strategisch en tactisch niveau over aangelegenheden die de financiële positie van de bank beïnvloeden.

Mark volgde de postdoctorale studie Accountancy aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en staat als Registeraccountant (RA) ingeschreven in het register van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Jaap Witteveen

Jaap Witteveen

Lid Raad van Bestuur - Chief Operating Officer

Jaap Witteveen (1967) is sinds 1 september 2014 lid van de Raad van Bestuur en Chief Operating Officer. Hij is verantwoordelijk voor Operations, IT en HR & Business Services.

De technologische ontwikkelingen bij operationele processen gaan onverminderd verder en ook de regelgeving wordt steeds complexer. Dit onderstreept het belang van een sterke IT functie bij KAS BANK, efficiënte en foutloze operations en een goede balans daartussen.”

Jaap is vanaf 1997 in diverse functies werkzaam geweest bij ABN AMRO, met een sterke focus op grote IT projecten en verandermanagement op het gebied van Operations. Ook was hij lid van het Transitie Management Comité. In 2012 werd hij benoemd als lid van het bestuur van Theodoor Gilissen Bankiers. Daar was Jaap verantwoordelijk voor Operations en IT, Finance en Risk.

Jaap is Master of Science in Business Administration en doctorandus in (Financial) Management. Daarna studeerde hij nog accountancy aan de HEAO en volgde hij diverse interne en externe opleidingen op het gebied van (project-) management.