1. Home /
  2. Over ons /
  3. Profiel /
  4. Kerncijfers

Kerncijfers

Stabiliteit is een belangrijk kenmerk van onze bank. U vindt dat o.a. terug in de kwaliteit van onze balans, onze hoge ratio's en de pay-out ratio van ons dividend.

Bedragen zijn geconsolideerd in miljoenen euro's
(tenzij anders vermeld)

  2017    2016 2015 2014 2013
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders KAS BANK 223,1 225,0 209,5 194,2 213,1
Geconsolideerde balans 4.199,2  4.398,7 4.103,0 4.422,7 3.789,7
Baten 104,5 127,2 121,2 124,2 116,2
Bedrijfslasten 84,5 107,6 100,6 91,4 103,8
Winst voor belastingen 20,0 19,6 20,6 32,8 12,4
Winst toekomend aan
aandeelhouders KAS BANK
15,1 14,9 15,3 24,3 12,3

 

Gegevens per aandeel van nominaal € 1,00 2017  2016 2015 2014 2013
Intrinsieke waarde 14,85  14,33 13,90 12,88 14,21
Gewone winst per aandeel 1,02 1,01 1,04 1,65 0,84
Dividend 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
Hoogste slotkoers 11,31 10,80 13,13 10,96 10,00
Laagste slotkoers 8,44  7,89 8,87 8,98 7,65
Koers aandeel per ultimo 9,97 8,43 10,75 9,91 9,75
Ratio's 2017  2016 2015 2014 2013
Nettorendement op gemiddeld
eigen vermogen (%)
6,8  7,2 7,6 11,8 6,3
Efficiency ratio 81 85 84 72 88
BIS-ratio (per 31 december) 33 26 24 22 29
Lees onze financiële persberichten