1. Home /
  2. Over ons /
  3. Profiel /
  4. Kerncijfers

Kerncijfers

Stabiliteit is een belangrijk kenmerk van onze bank. U vindt dat o.a. terug in de kwaliteit van onze balans, onze hoge ratio's en de pay-out ratio van ons dividend.

Bedragen zijn geconsolideerd in miljoenen euro's
(tenzij anders vermeld)

  2016 2015 2014 2013 2012
Eigen vermogen toekomend aan
aandeelhouders KAS BANK
 225,0 209,5 194,2 213,1 192,3
Geconsolideerde balans  4.398,7 4.103,0 4.422,7 3.789,7 5.205,7
Baten  127,2 121,2 124,2 116,2 117,7
Bedrijfslasten  107,6 100,6 91,4 103,8 98,5
Winst voor belastingen  19,6 20,6 32,8 12,4 19,2
Winst toekomend aan
aandeelhouders KAS BANK
 14,9 15,3 24,3 12,3 14,1
Gegevens per aandeel van nominaal € 1,00  2016 2015 2014 2013 2012
Intrinsieke waarde 14,33 13,90 12,88 14,21 12,86
Gewone winst per aandeel 1,01 1,04 1,65 0,84 0,97
Dividend 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
Hoogste slotkoers 10,80 13,13 10,96 10,00 8,90
Laagste slotkoers 7,89 8,87 8,98 7,65 6,80
Koers aandeel per ultimo 8,43 10,75 9,91 9,75 7,56
Ratio's  2016 2015 2014 2013 2012
Nettorendement op gemiddeld
eigen vermogen (%)
 7,2 7,6 11,8 6,3 7,9
Efficiency ratio 85 84 72 88 83
BIS-ratio (per 31 december) 26 24 22 29 23
Lees onze financiële persberichten