1. Home /
  2. Over ons /
  3. KAS Trust & Depositary Services...

KAS Trust & Depositary Services

KAS Trust & Depositary Services (KAS Trust) is een onafhankelijke partij die uitsluitend activiteiten verricht voor het adequaat uitvoeren van de bewaarderfunctie voor beleggingsfondsen. De bewaarderfunctie onder het AIFMD regime ligt in het verlengde van onze jarenlange ervaring.

KAS Trust ziet erop toe dat professionele beleggers handelen in lijn met het beleggingsbeleid en de fondsdocumentatie. Wij treden altijd op in het belang van de deelnemers.

KAS Trust & Depositary Services

KAS Trust verricht als onafhankelijke partij al ruim 50 jaar uitsluitend activiteiten voor het adequaat uitvoeren van de bewaarderfunctie. Wij zijn verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van uw beleggingsfonds en voeren alle noodzakelijke toezicht- en controletaken uit. Op die manier kunnen wij de belangen van uw deelnemers optimaal beschermen.

Onder het AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) regime speelt de bewaarder een (nog) grotere rol. KAS Trust kan optreden als AIFMD bewaarder van uw beleggingsfonds.

Wat doen wij voor u?

  • Het controleren van de kasstromen en tenaamstelling van bankrekeningen bij de juiste instellingen.
  • Bewaarneming van de financiële instrumenten van de beleggingsinstelling (delegatie mogelijk) op een aparte rekening (of rekeningen) op naam van de juridisch eigenaar van het fonds.
  • Het verifiëren van de eigendomsverkrijging van de overige activa en deze correct registreren.
  • Zorgen dat de verkoop of uitgifte en de inkoop of terugbetaling van deelnemingsrechten geschiedt volgens de wet en de fondsvoorwaarden/statuten.
  • Nagaan dat de intrinsieke waarde (NAV) wordt berekend volgens de juiste procedures.
  • Zorgen dat de tegenwaarde bij transacties wordt overgemaakt binnen de gebruikelijke termijnen.
  • Zorgen dat de opbrengsten een bestemming krijgen die strookt met de wet en de fondsvoorwaarden/statuten.
KAS_IFS.jpg

KAS Trust bestaat sinds 1966. De huidige directie bestaat uit Coen Laan, Rob Kok en Sicco Plesman. Zij hebben een ruime en langdurige werkervaring binnen de effectenindustrie. Alle benodigde disciplines en expertise voor het zorgvuldig uitvoeren van de bewaardertaak zijn daardoor binnen de directie ruimschoots aanwezig. 

Coen Laan

Coen Laan is sinds 2006 directeur van KAS Trust en werkt sinds 1986 bij KAS BANK. Daar was Coen verantwoordelijk voor verschillende operationele afdelingen, waaronder derivaten, betalingen, treasury, custody en beleggingsadministratie.

Rob Kok

Rob Kok begon bij KAS BANK in 1986. Rob heeft ruime ervaring opgedaan in back- en frontoffice functies bij onder andere Vermogensbeheer, Client Management, Investment Management Services en Corporate Clients. Sinds 2008 is Rob als managing director van KAS Trust verantwoordelijk voor het vervullen van de rol van Bewaarder voor beleggingsinstellingen. 

Sicco Plesman

Sicco Plesman is sinds 1 februari 2013 Managing director van KAS Trust. Vanaf 2007 is hij bij KAS BANK werkzaam geweest, o.a. als Director Funds & Insurers bij de divisie Client Management. In deze rol was hij verantwoordelijk voor het client management van beleggingsinstellingen en verzekeraars. Daarvoor was Sicco  werkzaam bij Fortis Bank (Nederland) in Nederland en Zwitserland.

Sicco Plesman

Meer informatie?

Sicco Plesman

Managing Director KAS Trust & Depositary Services
+31 20 557 5843