1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. KAS BANK en dwpbank beperken Europese...

KAS BANK en dwpbank beperken Europese samenwerking

In goed overleg hebben KAS BANK en dwpbank besloten om de omvang van hun internationale samenwerking te beperken tot wholesale effectendiensten in Duitsland. Deze stap vloeit voort uit het feit dat dwpbank heeft besloten zich geheel te focussen op efficiency verbeteringen en standaardisering van haar dienstverlening op de Duitse thuismarkt.

20 jun 2014

Deel op  

De dienstenovereenkomst waarbij dwpbank bepaalde volumes en basisdiensten voor KAS BANK zou uitvoeren is beëindigd. De migratie was gepland halverwege 2015. KAS BANK blijft de processing in-house uitvoeren. Voor de klanten van de bank verandert er niets.

Als compensatie voor de door KAS BANK geanticipeerde jaarlijkse kostenbesparingen vanaf 2016 zal dwpbank eind juni 2014 een eenmalige lumpsum betalen die, na aftrek van alle in 2014 gemaakte kosten, ongeveer € 20 miljoen zal bedragen. KAS BANK zal deze eenmalige compensatie komende jaren aanwenden voor verdere verbeteringen van haar efficiency en de dienstverlening aan institutionele partijen. dwpbank zal haar toekomstige investeringen richten op verbetering van de kwaliteit en standaardisering van haar operationele dienstverlening en IT.

In Duitsland werken KAS BANK en dwpbank sinds 2013 succesvol samen op het gebied van ‘global network management services’. Deze samenwerking wordt voortgezet. KAS BANK blijft volledig toegewijd aan haar custody en bewaaractiviteiten in Duitsland. dwpbank blijft zich inzetten voor de levering van complete effectenprocessing diensten aan meer dan 75% van de Duitse financiële instellingen. Beide partijen zullen elkaar blijven ondersteunen via de uitwisseling van kennis en een gezamenlijke klantenservice.

De betrokkenheid van dwpbank bij het aanbieden van retail effectenverwerking voor Nederlandse banken wordt beëindigd. KAS BANK verwerft de 50% aandelen van dwpbank in de joint venture en onderzoekt hoe zij verder gaat met het aanbieden van effecten retail processing diensten aan financiële instellingen in Nederland.

Mark van Weezenbeek

Meer weten?

Mark van Weezenbeek

Managing Director
+31 (0)20 557 5483