1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. KAS BANK en dwpbank starten joint...

KAS BANK en dwpbank starten joint venture voor retail effectenprocessing in Europa

KAS BANK en dwpbank gaan een platform voor de verwerking van retail effectentransacties tot stand brengen ten behoeve van de Europese financiële dienstensector. Daarvoor hebben beide partijen overeenkomsten getekend voor de oprichting van een joint venture voor gezamenlijke verkoopactiviteiten op dit Europese effectenplatform.

27 sep 2012

Deel op  

  • KAS BANK N.V. en Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) hebben een lange termijn strategische partnerschapsovereenkomst ondertekend om hun krachten te bundelen in Europa. In de vorm van een 50/50 joint venture beginnen de partners een Europees platform voor effectenverwerking ten behoeve van retailbanken, dat van start gaat in Nederland.
  • Met dit gespecialiseerde platform bieden KAS BANK en dwpbank een oplossing voor de nu gefragmenteerde en complexe Europese effecteninfrastructuur.
  • dwpbank gaat een vestiging opzetten in Amsterdam. Specialisten van KAS BANK verhuizen in 2015 naar dit kantoor, gelijktijdig met de overgang van de transactieverwerking van KAS BANK naar het platform van dwpbank.
  • KAS BANK en dwpbank gaan hun institutionele dienstverlening in Duitsland versterken met een gezamenlijke wholesale benadering

De nieuwe onderneming gaat naar verwachting eind 2012 van start en streeft ernaar om eind 2018 marktleider te zijn voor de verwerking van effectentransacties in Nederland. In de tweede fase van de joint venture zal het serviceaanbod worden uitgebreid naar andere Europese markten. Door de gezamenlijke ontwikkeling van deze gespecialiseerde infrastructuur en dienstverlening kan een potentiële markt van circa 6 miljoen rekeningen in Nederland worden aangeboord en geautomatiseerd. Dit leidt tot meer efficiency en continuïteit, minder risico’s en lagere kosten voor de deelnemende instellingen en de markt als geheel.

In het kader van deze samenwerking zal dwpbank een vestiging voor effectenverwerking in Amsterdam openen. Ongeveer 150 effectenspecialisten van KAS BANK worden in 2015 naar deze vestiging overgeplaatst om de nodige brede technische expertise en marktkennis in te brengen, waardoor het mogelijk wordt de transactievolumes en -diensten van KAS BANK over te brengen naar dwpbank.

Verder zal KAS BANK door het partnerschap met dwpbank haar groeimogelijkheden in Duitsland kunnen optimaliseren. Met het oog daarop levert dwpbank KAS BANK technische en structurele ondersteuning voor het verlenen van wholesale-effectendiensten aan de institutionele klanten van dwpbank en aan Duitse financiële instellingen. Door hun respectieve expertise te bundelen komen beide organisaties in een goede positie om een breed assortiment wholesalediensten en toegevoegde waarde diensten, gericht op Duitse institutionele klanten, aan te bieden en verder te ontwikkelen.

Europese infrastructuur
Het financiële landschap in Europa verandert snel en het wettelijk toezicht op de effectensector is de laatste jaren enorm aangescherpt. Met de oprichting van een speciale infrastructuur voor de verwerking van institutionele en retail effectentransacties bieden dwpbank en KAS BANK de markt een oplossing voor de problemen van toenemende complexiteit en stijgende kosten en risico’s. Het partnerschap zal leiden tot verdere harmonisatie van de effectenverwerking en beperking van de risico’s in de infrastructuur.

Albert Röell, voorzitter van de raad van bestuur van KAS BANK: “KAS BANK en dwpbank zijn twee gespecialiseerde instellingen op het gebied van retail- en wholesale dienstverlening, allebei met een ‘pure play’ strategie en een infrastructurele sleutelpositie op hun thuismarkt. Hun sterke punten zijn complementair en zij gaan samenwerken vanuit een gemeenschappelijke visie op de Europese harmonisatie van de markt voor effectendienstverlening. Net als in de betalingssector zal het nieuwe Europese retail effectenplatform uitvoering geven aan alle huidige en toekomstige Europese regelgeving en zo de operationele risico’s en kosten voor banken in heel Europa helpen verlagen.”

Markus Walch, voorzitter raad van bestuur dwpbank: “Het partnerschap betekent een versterking van de spilfunctie die dwpbank en KAS BANK in de Europese infrastructuur voor effectenverkeer vervullen. Op basis van het bestaande succesvolle IT-platform van dwpbank bouwen we samen aan de Europese infrastructuur voor een sterkere en efficiëntere effectensector.”

Karl-Martin im Brahm, lid raad van bestuur dwpbank, verantwoordelijk voor Sales: “Ons doel is om de joint venture voor eind 2018 te laten uitgroeien tot marktleider in Nederland. Deelnemers aan het nieuwe platform zullen naar verwachting aanmerkelijke kostenbesparingen en een lager operationeel risico realiseren.”

Sikko van Katwijk, lid van de raad van bestuur van KAS BANK: “Zowel retailbanken als beleggingsfondsen en premiepensioeninstellingen (PPI’s) worden bij de verwerking van effectentransacties met een aantal uitdagingen geconfronteerd: toenemend overheidstoezicht, traditionele backoffices en consumenten die de nieuwste applicaties verlangen. De joint venture biedt hun de mogelijkheid deel te nemen aan een platform dat nu al bijna 6 miljoen rekeningen afhandelt en waarin de nieuwste technologie en de laatste regelgeving zijn ingebouwd. Frankfurt en Amsterdam zullen de springplank zijn voor dit groeiende Europese platform.”Mark van Weezenbeek

Meer weten over de samenwerking met dwpbank?

Mark van Weezenbeek

Managing Director
+31 (0)20 557 5483