Bestuursverslag 2009

2009 is in velerlei opzichten een bijzonder jaar voor de financiƫle wereld geworden. Als gevolg van breed en vaak diepgaand ingrijpen van de centrale overheden herstelden de markten zich voldoende om te kunnen stellen dat een volledige systeemcrisis succesvol is afgewend. Veel banken herbezinnen zich, vaak in gezelschap van overige financiƫle instellingen, rating agencies, toezichthouders en regelgevers. Hoe nu verder?

24 mrt 2010

Deel op  

De grote onzekerheid en daarmee gepaard gaande terughoudendheid binnen de financiële industrie zorgden voor een terugval van de omzet, maar de bank heeft daar alert op gereageerd en 2009 winstgevend afgesloten. De overname van de beleggingsadministratie van de Duitse Postbank halverwege 2009 heeft onze positie in Duitsland versterkt en toont aan dat KAS BANK in staat is om ook tijdens slecht weer goed op koers te blijven. De bank heeft niet terug hoeven vallen op steun van overheden of de kapitaalmarkt.

Open hier het Bestuursverslag 2009