Bestuursverslag 2008

Had de kredietcrisis in 2007 nog slechts een beperkte impact op KAS BANK, liet 2008 zien dat we toch niet immuun waren voor de crisis die de financiƫle sector met name in de tweede helft van het jaar teisterde.

24 mrt 2009

Deel op  

De resultaten van KAS BANK werden in 2008 negatief beïnvloed door twee factoren. Enerzijds door het faillissement van banken en andere instellingen. Anderzijds door de terugval van een aantal activiteiten als gevolg van de crisis. De resultaten over 2008 werden tevens beïnvloed door het effect van de IFRS-grondslagen voor financiële verslaggeving. Hierdoor moet een deel van de verliezen als gevolg van de sterke daling in de koersen van effecten verantwoord worden op de winst- en verliesrekening. Ondanks de kredietcrisis was het bedrijfsresultaat nog steeds positief en slechts 20% lager dan in 2007.

Open hier het Bestuursverslag 2008