Bestuursverslag 2007

Niet alleen groeiden in 2007 zowel de inkomsten als de winst van KAS BANK, bovendien ondervonden we weinig hinder van de crisis op de financiƫle markten. Een consequent en prudent beleid op het gebied van risicobeheersing droeg duidelijk bij aan het vertrouwen dat onze cliƫnten in de bank hebben en aan de resultaten die daaruit voortvloeiden.

27 mrt 2008

Deel op  

2007 was een bijzonder jaar, omdat de bank afscheid nam van haar actieve asset managementactiviteiten en de daarbij behorende private banking-dienstverlening. De overdracht daarvan leverde, los van een behoorlijke eenmalige bate, een duidelijke versterking op van ons externe profiel als onafhankelijke zakelijke effectendienstverlener. Met als werkgebied Europa, ondersteund door netwerken die de gehele wereld beslaan, zijn wij in staat om onze cliënten (institutionele beleggers en financiële instellingen) op effectieve en succesvolle wijze te ondersteunen.

Open hier het Bestuursverslag 2007