1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Aandelenkapitaal

Aandelenkapitaal

Hoeveel aandelen KAS BANK staan er uit? Wie bezit een aanzienlijk belang in KAS BANK? Bekijk de structuur van ons aandelenkapitaal en het overzicht van aandeelhouders met een belang van 3% of meer in de vennootschap.

Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van de vennootschap bestaat uit gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen. Alle aandelen staan op naam. Bewijzen van aandelen worden niet uitgegeven.

Per eind 2017 bedraagt het aantal uitstaande gewone aandelen KAS BANK 15.699.017 (gelijk aan ultimo 2016). Daarnaast zijn 25 cumulatief preferente aandelen uitgegeven aan Stichting Preferente Aandelen KAS BANK.

Het grootste gedeelte van de gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van de vennootschap (circa 99,3% per ultimo 2017) wordt beheerd en geadministreerd door Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK, die daartegenover eenzelfde aantal certificaten op naam heeft uitgegeven. De nominale waarde van de aandelen en certificaten KAS BANK is één euro (€ 1,00). Ieder aandeel en ieder certificaat geven recht op het uitbrengen van één stem. Er zijn geen bijzondere zeggenschapsrechten verbonden aan de aandelen of certificaten. Er is geen stemrecht op door de vennootschap zelf gehouden aandelen of certificaten KAS BANK.

De gewone aandelen zijn sinds 1986 in de vorm van certificaten van aandelen genoteerd aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.

Dividendbeleid

Conform het met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besproken dividendbeleid streven wij ernaar circa 60 tot 80% van het nettoresultaat als dividend uit te keren, tenzij de winstontwikkeling of bijzondere omstandigheden dat niet toelaten.

3%-belangen

In het kader van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen, zijn in het openbaar register van de AFM de volgende meldingen opgenomen per 1 maart 2019:

Aandeelhouder Percentage KAS BANK aandelen
NN Group N.V. 5,41%
All Capital Holding B.V. 5,27%
C.A.C.M. Oomen 5,21%
KAS BANK N.V. 5,14%
HECO S.A. 5,01%
ODDO BHF Asset Management 4,65%
Syquant Capital 3,21%
Dimension Fund Advisors LP 3,00%
Remko Dieker

Heeft u vragen over het aandelenkapitaal?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80