Error: no certificate found

You have been redirected to this error page, because no certificate was found.

  • insert your smartcard
  • close all browsers
  • reopen a browser and go to the login page.
Might this not solve the problem, please contact the Electronic Communication Management department:

The Electronic Communication Management department's office hours are Monday-Friday from 8:00 to 17:00 hrs. (CET).

"Kostentransparantie levert echt wat op," zeggen de ervaren professionals Gerard Warmerdam en Wiebe Hofstra van Stichting Pensioenfonds Achmea in de nieuwe editie van KAS Selections die eind oktober 2015 is gepubliceerd. Zij gaan dieper in op de vraag of inzicht in de kosten inderdaad toegevoegde waarde heeft voor professionele beleggers. Of moet alleen gestuurd worden op het rendement van de beleggingen?Lees het artikel Kostentransparantie levert echt wat op of lees meer over de kostentransparantie oplossingen van KAS BANK.